Preureditev poslovnega objekta RAVNAK, Nova cerkev