REFERENCE PRI IZDELAVI PROSTORSKIH AKTOV

Občina Zreče:
 • OPPN ZA TRGOVSKI CENTER SPAR v Zrečah, OBERON d.o.o.
MO Celje:
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE zn DOLGO POLJE III-KA, MO Celje
 • OLN MEDLOG ZAHOD – OBMOČJE SERVISNIH DEJAVNOSTI PIŠEK, FRIGO transport Pišek Peter s.p.
 • OPPN – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZN OTOK I , Ministrstvo za šolstvo in šport; I gimnazija Celje
 • OPPN ZA OBMOČJE KOMPLEKSA I. GIMNAZIJE CELJE, I. Gimnazija Celje
 • OPPN Šumer - Ljubečna
Občina Vojnik:
 • ZN NAČRT VOJNIK – CONA 7, ODER d.o.o.
 • OPPN za POSLOVNO CONO VOJNIK- HIŠA ŽAN VZDRŽEVANJE d.o.o.
 • ZN SOCKA , Občina Vojnik
 • LOKACIJSKI NAČRT – OBRTNO POSLOVNA CONA ARCLIN, Občina Vojnik
 • OPPN FRANKOLOVO – LOKA, L.M. INVEST d.o.o.
 • OPPN NOVA CERKEV 3
 • OPPN NOVA CERKEV 6
 • Lokacijski načrt obrtno poslovna cona ARCLIN/RRA Celje d.o.o.
 • Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 8 in 9
 • Spremembe in dopolnitve ZN Vojnik cona 10A
 • OPN Vojnik
Občina Braslovče:
 • OPPN ZA DEL OBMOČJA UREJANJA PA2-BRASLOVČE TRG, Občina Braslovče
Občina Žalec:
 • OPPN ŠEMPETER OB STRUGI, Občina Žalec
Občina Laško:
 • OPPN ZA PROIZVODNO-OBRTNO DEJAVNOST REČICA KP 2/1, Občina Laško
 • Spremembe in dopolnitve ZN za del območja Taborje II. Laško (KS11)
 • Lokacijski načrt za zdraviliško turistični kompleks Rimske Toplice
 • Izdelava sprememb in dopolnitev Odloka o ZN rečica KP 2/1, Občina Laško
Občina Radeče:
 • OPPN ZA POSLOVNO-TRGOVSKI CENTER (SPAR) V RADEČAH, PLUTON GRADNJE d.o.o.
 • Ureditveni načrt za mestno središče v Radečah, TRC SAVUS Radeče
Občina Sevnica:
 • Sprememba in dopolnitev ZN industrijske cone Sevnica območje IV
 • OPPN Poslovna cona ob HE Boštanj
 • OPPN ZA POSLOVNO-TRGOVSKI CENTER SPAR v Sevnici in krožišče
 • OPPN PTC Šmarje (prodajalne LIDL Sevnica, DM MARKT Sevnica, TEDI Sevnica)
 • OLN za poslovno cono Krmelj
 • OPPN ZA UREDITEV OBMOČJA ZD SEVNICA, OPTIKE BAUTIN, TRŽNICE IN JAVNEGA PARKIRIŠČA
 • SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA INDUSTRIJSKE CONE SEVNICA - OBMOČJE IV.
Občina Mozirje:
 • Lokacijski načrt »KRAHELNOVO« Mozirje
Občina Žiri:
 • OPPN za območje ZI 38 - ob Jezernici