STORITVE

Prostorsko načrtovanje

A. NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA NUDIMO:

 • izdelavo vodilnih map (urbanistični del projektov) poleg individualnih naročnikov tudi za druge projektivne biroje
 • izdelavo OPPN, OPN
 • izdelavo prostorskih načrtov
 • izdelavo sprememb in dopolnitev (ZN) zazidalnih načrtov

Za vsakega naročnika se vodilna mapa izdela individualno, glede na parcelo in pogoje iz lokacijske informacije.

Projektiranje visoke gradnje

B. NA PODROČJU VISOKIH GRADENJ NUDIMO:

Izdelavo (IDP) idejnih projektov, Izdelavo (IDZ) idejnih zasnov, Izdelavo (PGD) projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, Izdelavo (PZI) projektov za izvedbo, Izdelavo (PID) projektov izvedenih del za:

 • stanovanjske hiše
 • večstanovanjske hiše
 • poslovne objekte
 • poslovno stanovanjske objekte
 • gostinske objekte
 • industrijske in proizvodne objekte
 • počitniške objekte
 • zidanice
 • gospodarsko bivalne objekte
 • hleve
 • gospodarska poslopja
 • športne dvorane in igrišča
Nadzori gradenj

C. NADZORI GRADENJ in VODENJE GRADBENEGA INŽINIRINGA

 • gradbeni nadzor gradnje
 • pregled betona in armature
 • pomoč in nadzor nad izvajalci del
 • nadzor stroškov gradnje