STORITVE

Prostorsko načrtovanje

A. NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA NUDIMO:

 • izdelavo projektne dokumentacije IDZ, DGD, PZI, PID, DZO poleg individualnih naročnikov tudi za druge projektivne biroje
 • izdelavo OPPN, OPN
 • izdelavo prostorskih načrtov
 • izdelavo sprememb in dopolnitev (ZN) zazidalnih načrtov

Za vsakega naročnika se projektna dokumentacija IZP/DGD/PZI izdela individualno, glede na parcelo in pogoje iz lokacijske informacije pristojne občine v kateri je predvidena gradnja objekta.

Projektiranje visoke gradnje

B. NA PODROČJU VISOKIH GRADENJ NUDIMO:

Izdelavo (IDZ) idejnih zasnov, izdelavo (IZP) idejne zasnova za pridobitev projektnih pogojev, Izdelavo (DGD) projektne dokumentacije za pridobitev mnenj, predodločbe in gradbenega dovoljenja, Izdelavo (PZI) projektov za izvedbo, izdelavo DZO – dokazila o zanesljivosti objektov ter Izdelavo (PID) projektov izvedenih del za:

 • stanovanjske hiše
 • večstanovanjske hiše
 • poslovne objekte
 • poslovno stanovanjske objekte
 • gostinske objekte
 • industrijske in proizvodne objekte
 • počitniške objekte
 • zidanice
 • gospodarsko bivalne objekte
 • hleve
 • gospodarska poslopja
 • športne dvorane in igrišča
Nadzori gradenj

C. NADZORI GRADENJ in VODENJE GRADBENEGA INŽINIRINGA

 • gradbeni nadzor gradnje
 • pregled betona in armature
 • pomoč in nadzor nad izvajalci del
 • nadzor stroškov gradnje