REFERENCE

REKONSTRUKCIJA STARE ŽELEZO LIVARNE V PROIZVODNE PROSTORE,
LIVARSKO UČILNICO Z LIVARSKIM MUZEJEM, DVOR

PRED OBNOVO

 

PO OBNOVI

AR Projekt