Rekonstrukcija stare železo livarne na Dvoru v proizvodne prostore, livarsko učilnico z Livarskim muzejem

AR Projekt