Rekonstrukcija stare železo livarne v proizvodne prostore, livarsko učilnico z Livarskim muzejem

AR Projekt